Co je to ISMS?

„Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System – ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna definovaná informační aktiva, jsou řízena rizika bezpečnosti informací a zavedená opatření jsou kontrolována.“

Služby v oblasti bezpečnosti klientům dlouhodobě poskytujeme a rozhodli jsme se tuto naši činnost certifikovat dle mezinárodního standardu ISO 27001:2013. Záměrem bylo dát našim zákazníkům jistotu, že se na nás v oblasti kybernetické bezpečnosti mohou spolehnout – nezávislá certifikační autorita potvrdila, že máme zavedené procesy a nastavené postupy, které zaručují vysokou úroveň ochrany bezpečnosti informací.

Navíc pojmy jako aktiva, řízení rizik, hrozby, zranitelnosti a opatření budou v budoucnu zmiňované i v souvislosti se směrnicí NIS2. Pro subjekty, které se dle této směrnice stanou povinnými osobami, nabízíme nejen radu, ale i konkrétní řešení.

Certifikovaní jsme pro tyto oblasti:

Dodávky komplexních řešení IT služeb, systémová integrace, správa a dohled, outsourcing, řešení kybernetické bezpečnosti, bezpečnostní audity, projektová činnost, školení.

Jestli se o tomto tématu chcete pobavit, kontaktujte nás.