O nás

Dlouhodobá spolupráce je založena na oboustraně spokojených vztazích.
Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru.

IT AWACS SOLUTION s.r.o. byla založena v roce 2014, ale naši specialisté se věnují IT problematice výrazně delší dobu.

Zaměřujeme se na poskytování správy a dohledu nad IT firemní infrastrukturou, ale nabízíme komplexní služby v IT technologiích včetně konzultací, bezpečnostních auditů, přípravy projektů, prodeje a dodávek systémů na klíč i na konkrétní přání zákazníka, kompletních instalací a zaškolení. Jsme stále otevření novým myšlenkám a na každé řešení se díváme v souvislostech.

Ještě se nestalo, že bychom si s požadavkem zákazníka neuměli poradit.

Na urgentní požadavky klientů reagujeme okamžitě. Odezvy a započetí řešení jsme zkrátili na naprosté minimum. Nástroje vzdálené správy umožní našim specialistům připojit se do vaší síť a začít řešit nečekaný problém doslova okamžitě. Pro realizaci zajistíme projektové ceny u výrobců HW, nabízíme financování formou operativního nebo finančního leasingu. Nalezneme optimální variantu financování na pořízení potřebného vybavení a správný poměre prostředků z investičních a provozních zdrojů. Nabízíme široké portfolio služeb, za jejichž kvalitou si stojíme.

IT AWACS SOLUTION s.r.o. je stabilní českou společností, která poskytuje služby zákazníkům po celé České republice i na Slovensku. Naše pobočky v Praze a ve Valašském Meziříčí umožnují strategické pokrytí a podporu zákazníků na území celé České republiky.

Co je na našich službách výjimečné?

Naše služby jsou orientovány na dlouhodobou spolupráci – jen tak lépe poznáme váš obor a jeho specifika a vy zase nás. Ze vzájemné důvěry se rodí nápady a podněty, které přesahují firemní rámec a pomáhají růst. Tím inspirativnější ale mohou být.

Bezpečnostní politika

Bezpečnostní politika definuje souhrn pravidel, zásad a činností tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna bezpečnost informací.

K dosažení tohoto cíle se zavazujeme:

  • vyvinout maximální úsilí vedoucí k ochraně informací tak, aby bylo znemožněno jejich zneužití, únik, nebo zpřístupnění neoprávněné osobě
  • zajišťovat úplnost, integritu a dostupnost dat a informací, aby nebyl ohrožen provoz společnosti, ani její dobrá pověst
  • dodržovat předepsaná nastavení pro přístup do systémů, využívat moderní prostředky pro zpracování a uchovávání informací, sledovat nové technologie a vývoj v této oblasti a neustále se vzdělávat
  • komunikovat uvnitř společnosti důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i zákonných požadavků a interních postupů
  • pravidelně školit zaměstnance společnosti v oblasti bezpečnosti informací, aby se prevencí předcházelo incidentům v této oblasti a každý se osobně podílel na jeho zlepšování

Děkujeme všem našim zákazníkům za důvěru.