Seznamte se s PRTG Network Monitor

V rámci školení probereme témata:

  1. Teorie monitoringu – úvodní část není tak nudná, jak by se mohlo zdát. Vysvětlí podstatu, metodiku, principy a zvyklosti. Ukáže jednoduché příklady, na kterých přiblíží problematiku, zákonitosti provozu a závislosti, které nemusí být na první pohled patrné. Projdeme celé spektrum systémů, technologií, hardware i software. Pochopit principy a správně produkt nasadit je nezbytné proto, aby se monitoring pro vás stal spolehlivým nástrojem, kterému budete důvěřovat. Autodetekce – ano, nebo ne?
  2. Aplikace a nasazení – Monitoring dnes pokrývá opravdu širokou oblast, nejen IT technologie.  Jedním nástrojem lze monitorovat všech 7 vrstev OSI od ethernet kabelu až po nejdůležitější aplikační vrstvu jako jsou E-shopy/databáze/transakce/Mail flow/Internet Traffic. Zaintegrujte výrobní technologie i business procesy do jednoho systému a budete mít o všem přehled na jednom místě.
  3. PRTG Network Monitor – část zaměřená přímo na prostředí PRTG. Představíme filosofii, kontextové menu, základní ovládání produktu, administraci produktu, definování uživatelů a skupin, organizaci objektů a jejich parametrizace a reportování. Vysvětlíme definování notifikací a jejich konfigurace, kaskádování a návaznosti.
  4. Různorodé systémy vyžadují použití různých způsobů monitorování – technologií, nebo jejich kombinaci, aby výsledek splnil očekávání. Jak zvolit tu správnou, jak ji aplikovat a parametrizovat?
  5. Vlastní customizace – jak nastavit vizualizaci jednotlivých důležitých prvků nebo celých komunikačních systémů, aby byly přehledné a vypovídající. Integrace výstupů z monitoringu do vlastních systémů a naopak. Výstupy mohou být publikovány i pro jiná oddělení, nebo pro management. Prostředí může být přizpůsobeno firemní grafice – loga, vlastní ikony.
  6. Rozsáhlé sítě – PRTG je robustní nástroj vhodný pro rozsáhlé systémy, např. sítě poboček. Dozvíte se, jak definovat parametry, instalovat vzdálené sondy (SW/HW) pro sběr dat, jak předejít planým a nesprávným notifikacím a hlášením. I rozsáhlou síť lze monitorovat efektivně a jednoduše.
  7. Mission critical – jak správně monitorovat kritické aplikace, redundantní linky, RAID pole, vizualizovat databázové aplikace, terminálový server, mail server nebo internetovou konektivitu.
  8. Integrace vlastních zařízení – naučíme vás, jak vytvářet vlastní senzory, vlastní programové vstupy, jak integrovat i non IT zařízení a také, jak přistupovat k monitorování kritických aplikací (RAID pole, terminálový server, mail server, nebo internetovou konektivitu.)
  9. Alerty a notifikace – jak je správně nastavit, abyste celému systému mohli důvěřovat? Volba způsobu doručení podle priorit, časů.. a další..

Máte dotazy ohledně školení PRTG?