Služba dohledu nad IT v režimu 24/7

Dohlížíme nonstop nad správným během vašich služeb, aplikací, serverů. Dohlížíme nad vaším klidným spánkem.

Nabízíme vám kompletní dohled nad vašimi systémy v režimu 24/7. Službu, se kterou máme mnohaleté zkušenosti.

Každý den zpracujeme přibližně 4 a půl milionu podnětů a telemetrických dat, tedy více jak 50 informací za sekundu.

Monitoringem pokrýváme prakticky vše : servery, zálohovací systémy, koncové stanice, síťové prvky, IoT prvky, aplikace i stavy objektů. Detekujeme bezpečnostní rizika, neoprávněné přístupy a činnosti, pokusy o zneužití, neobvyklé chování uživatelů, systémů i aplikací. O budoucím možném problému víme často již daleko dříve, než nastane a jsme schopni ho s vaším IT oddělením eliminovat v samotném počátku.

Přínosy monitorování IT infrastruktury nejlépe ocení:

  • společnosti zajišťující svým zákazníkům služby a zákaznické portály v NON stop režimu
  • společnosti provozující obchodně kritické systémy a aplikace
  • společnosti spravující pobočky, detašovaná pracoviště a využívající externisty
  • společnosti vybavené technologiemi od různých dodavatelů

Získáte ucelený pohled na celou IT infrastrukturu v rámci jednotné konsolidované služby monitoringu. Poskytujeme reporty, přehledy logů, on-line přehled stavu a poruch včetně vizualizace ve formátech, které vám budou nejlépe vyhovovat. Komplexní přehled o stavu zařízení navíc značně omezí neefektivní nákupy a optimalizuje okamžité i dlouhodobé investice. Pomůžeme vám tak snížit náklady a TCO (total cost of ownership). Máte jistotu, že nedojde k nečekaným finančním výdajům, naopak lze investice předvídat, či vhodně plánovat.

Ušetříme klientům nemalé množství času, starostí a dodatečných nákladů.

Se službou dohledu zkrátka budete vždy o několik kroků napřed, o nestandardním chování systému nebo o potřebných upgradu systémů i koncových stanic budete vědět dříve, než k nim dojde.

Služba externího dohledu (monitoring) je garantovaná smluvním vztahem SLA. Může mít více úrovní podle počtu monitorovaných zařízení a sw a hloubky sledování, i v závislosti na garantované době reakce na výstupy ze systému, nebo na vyžádané zásahy.

Garance reakční doby na incident a ukončení servisního zásahu zaručí bezproblémový chod vaší firmy a komplexně řeší uživatelské změnové požadavky. Předchází výpadkům IT infrastruktury, rozhoduje o operativních krocích, za všech okolností dodržuje zásady bezpečnosti a implementuje opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Zavedení trvalého monitoringu je také jednou z možností, jak naplnit požadavky standardu kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem 181/2014 Sb, normou ISO 27001 nebo směrnicí NIS2.

Při zahájení spolupráce je samozřejmostí zavázat se k mlčenlivosti podpisem smlouvy NDA (Non-disclosure agreement).

Pokud patříte mezi firmy s odpovědným přístupem k zabezpečení, bez proaktivního monitoringu se neobejdete.

Reference

Se službou dohledu v režimu 24/7 se vždy včas dozvíme o všech nestandardních událostech v IT síti a jsme dopředu upozornění na situace, které by mohly být problémové nebo kritické pro fungování IT a pro chod společnosti. Máme přehled nejen nad provozem sítě, serverů, ale také nad aplikacemi třetích stran, včetně našeho e-shopu i CRM. Prostřednictvím odbornému dohledu máme také zajištěn přehled nad všemi našimi pobočkami po celé ČR. Službu dohledu nad IT poskytovanou společností IT AWACS Solution využíváme již šestým rokem. Můžeme se na ni plně spolehnout, stejně jako na odbornou radu a doporučení, které nám specialisté z této firmy i díky dlouholeté znalosti prostředí mohou poskytnout.

Michael Marek, vedoucí oddělení ICT, V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín

Vždy musíte vědět, co se děje ve vaší síti

Chtěli byste podrobnější informace? Můžeme Vám poradit?