Security dohled IT

Nyní se nacházíte v partnerské sekci

Služba Security dohled IT představuje významný preventivní prvek k posílení kybernetické bezpečnosti. S jejím nasazením lze předejít situacím, které by ohrozily chod společnosti, přispěje k rychlému odhalení a zmírnění dopadu případných kybernetických incidentů.

Služba Security dohled IT:

 • Umožní posoudit stávající systém zabezpečení a najít slabá zranitelná místa, která mohou být zneužita.
 • Včas odhalí nestandardní a podezřelé chování v interní síti.
 • Doporučí vhodné prvky pro řešení kybernetické bezpečnosti.
 • Zavede všechna do té doby známá a dostupná protiopatření.
 • Detekované události jsou pravidelně analyzovány a nastavená bezpečnostní opatření jsou podle toho korigována a optimalizována.
 • Součástí je reverzní analýza potenciálních útoků, ProAktivní denní analýza, reakce na aktuální hrozby i řešení havárií.
 • Součástí je také komunikace s NUKIBem (s Úřadem) – zajistí hlášení bezpečnostních incidentů (pro povinné osoby (poskytovatelů regulovaných služeb) v režimu vyšších i nižších povinností.

Služba je vhodná pro společnosti, které spadají do množiny povinných osob dle návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Není však určena pouze pro společnosti v kritické infrastruktuře, nebo v dodavatelském řetězci, ale pro všechny, kteří svou ICT síť potřebují zabezpečit proti stále se zvyšujícímu počtu napadení a útoků hackerů. Cílem je zachytit bezpečnostní událost včas a předejít bezpečnostnímu incidentu.

Zapadá do koncepce opatření, která budou požadována dle připravovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti, vyhovuje požadavkům Evropské směrnice NIS2.

Požíváme produkt PRTG Network Monitor doplněný o FortiAnalyzer.

Jsme autorizovaným distributorem a
provozujeme certifikované školící centrum

Jsme autorizovaným distributorem a
provozujeme certifikované školící centrum

Nabízíme Proof of Concept – za akceptovatelnou částku na dobu 1 měsíce nasadíme tuto službu u zákazníka. Cílem je získat nejen konkrétní představu o tom, co služba obsahuje, ale také reálné povědomí o provozu ICT sítě, informace o tom, jestli se již v minulosti nějaké pokusy i napadení vyskytly, jaký byl vzorec útoku a doporučení na bezpečnostní protiopatření.

Proč nasadit službu Security dohledu IT:

 • Bezpečnostní hrozby se nevyhýbají žádnému odvětví.
 • Útoky jsou sofistikovanější a častější.
 • Výpadek v provozu firmy vždy představuje finanční ztrátu.
 • Náprava vyžaduje zbytečné finanční i personální zdroje (náklady).
 • Zvýšíte ochranu dat a snížíte možnost jejich zneužití.
 • Zamezíte přístup k citlivým informacím – od osobních informací po finanční údaje.
 • Zvýšíte svou kredibilitu, získáte výhodu před konkurencí, předejdete právním následkem.
 • Zajistíte ochranu aktiv společnosti, dostupnost, důvěrnost a integritu vašich dat.
 • Zajistíte splnění části organizačních i technických požadavků, dle návrhu nového ZoKB.

Služba má charakter PREVENCE před kybernetickým útokem, která je jako ochrala před napadením, spolu s dodržováním pravidel, to nejúčinnější. A jaká pravidla je nutné nastavit a dodržovat? Z analýzy nebo bezpečnostního auditu vyplyne doporučení pro optimální řešení kyberbezpečnosti.