Služba dohled nad IT a správa v režimu 24/7

Dohlížíme nonstop nad správným během vašich služeb, aplikací, serverů. Dohlížíme nad vaším klidným spánkem.

Nabízíme vám kompletní dohled nad vašimi systémy v režimu 24/7 – systémový dohled IT, doplněný o správu infrastruktury – službu, se kterou máme mnohaleté zkušenosti.

Každý den zpracujeme přibližně 4 a půl milionu podnětů a telemetrických dat, tedy více jak 50 informací za sekundu.

Proč nasadit tuto službu?

 • Ušetříte kapacitu vašeho IT oddělení, vyřešíte nedostatek kvalifikovaných lidí – získáte specialisty v nepokrytých oblastech
 • Usnadníte si každodenní provoz, vykryjete prázdní místa ve správě IT
 • Získáte kontrolu a přehled nad svou infrastrukturou, snížíte náklady a omezíte neefektivní nákupy
 • Zachytí všechny odchylky běžných provozních hodnot a ihned na ně upozorní.
 • Na bezpečnostní události reagujeme včas a účinně zasáhneme.
 • Notifikace je doručena okamžitě i v případě nedostupného internetu na předem zvolené kontakty.
 • Data (stav a změny stavu) jsou archivována a v historii je možné vyhledávat, zobrazovat přehledy, upravovat podle závislostí a generovat pravidelné reporty ve zvoleném formátu.

O případném možném problému víme daleko dříve, než nastane a jsme schopni ho s vaším IT oddělením eliminovat v samotném počátku.

Dohled pokrývá:

 • servery,
 • koncové stanice,
 • zálohovací systémy,
 • síťové prvky,
 • IoT prvky,
 • aplikace i stavy objektů,
 • Detekujeme bezpečnostní rizika, neoprávněné přístupy a činnosti,
 • pokusy o zneužití,
 • neobvyklé chování uživatelů, systémů i aplikací.

Služba zahrnuje správu:

 • firewallu
 • fyzických i virtuálních serverů
 • operačních systémů
 • instalovaných aplikací
 • antivirové ochrany
 • zálohování (včetně obnovy uživatelských dat ze zálohy)
 • VPN/WiFi přístupů, infrastruktury a další dle konkrétních potřeb klienta.

Získáte ucelený pohled na celou IT infrastrukturu v rámci jednotné konsolidované služby. Poskytujeme reporty, přehledy logů, on-line přehled stavu a poruch včetně vizualizace ve formátech, které vám budou nejlépe vyhovovat. Komplexní přehled o stavu zařízení navíc značně omezí neefektivní nákupy a optimalizuje okamžité i dlouhodobé investice. Pomůžeme vám tak snížit náklady a TCO (total cost of ownership). Máte jistotu, že nedojde k nečekaným finančním výdajům, naopak lze investice předvídat, či vhodně plánovat.

Následná správa pak zaručuje i vyřešení bezpečnostních incidentů, radu a spolupráci na vyřešení krizové situace.

Služba je garantovaná smluvním vztahem SLA. Může mít více úrovní podle počtu monitorovaných zařízení a sw a hloubky sledování, i v závislosti na garantované době reakce na výstupy ze systému, nebo na vyžádané zásahy.

Přínosy monitorování IT infrastruktury nejlépe ocení:

 • společnosti zajišťující svým zákazníkům služby a zákaznické portály v NON stop režimu
 • společnosti provozující obchodně kritické systémy a aplikace
 • společnosti spravující pobočky, detašovaná pracoviště a využívající externisty
 • společnosti vybavené technologiemi od různých dodavatelů

Ušetříme klientům nemalé množství času, starostí a dodatečných nákladů.

Garance reakční doby na incident a ukončení servisního zásahu zaručí bezproblémový chod vaší firmy a komplexně řeší uživatelské změnové požadavky. Předchází výpadkům IT infrastruktury, rozhoduje o operativních krocích, za všech okolností dodržuje zásady bezpečnosti a implementuje opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Monitorována jsou pouze telemetrická data, nikoli obsah, veškerý provoz je v souladu s GDPR. Vyhovuje požadavkům připravovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti a je také v souladu s ISO 27001.

Zavedení trvalého monitoringu je také jednou z možností, jak naplnit požadavky standardu kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem 181/2014 Sb, normou ISO 27001 nebo směrnicí NIS2.

Při zahájení spolupráce je samozřejmostí zavázat se k mlčenlivosti podpisem smlouvy NDA (Non-disclosure agreement).

Pokud patříte mezi firmy s odpovědným přístupem k zabezpečení, bez proaktivního monitoringu se neobejdete.

Reference

Se službou dohledu v režimu 24/7 se vždy včas dozvíme o všech nestandardních událostech v IT síti a jsme dopředu upozornění na situace, které by mohly být problémové nebo kritické pro fungování IT a pro chod společnosti. Máme přehled nejen nad provozem sítě, serverů, ale také nad aplikacemi třetích stran, včetně našeho e-shopu i CRM. Prostřednictvím odbornému dohledu máme také zajištěn přehled nad všemi našimi pobočkami po celé ČR. Službu dohledu nad IT poskytovanou společností IT AWACS Solution využíváme již šestým rokem. Můžeme se na ni plně spolehnout, stejně jako na odbornou radu a doporučení, které nám specialisté z této firmy i díky dlouholeté znalosti prostředí mohou poskytnout.

Michael Marek, vedoucí oddělení ICT, V-PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín

Vždy musíte vědět, co se děje ve vaší síti

Chtěli byste podrobnější informace? Můžeme Vám poradit?