Security dohled IT

Tato služba analyzuje data získaná z monitoringu sítě, i zpětně, a součástí je i proaktivní dohled bezpečnosti provozu. V rámci ní pravidelně provádíme inspekci datového provozu a vyhodnocujeme zjištěné skutečnosti. Při reverzní analýze pokusů o zneužití zranitelnosti s vyhodnocením stupně závažnosti pracujeme do hloubky až tři měsíce zpětně.

Se službou Security dohled IT zavedete významný preventivní prvek k posílení kybernetické bezpečnosti. Předejdete situacím, které by ohrozily chod vaší společnosti, urychlíte jejich odhalení a zmírníte dopad případných kybernetických incidentů.

O bezpečnost vašeho IT včetně návazné infrastruktury se budeme trvale starat.

Proč nasadit službu Security dohled IT:

 • Posoudíme stávající systém zabezpečení a najdeme slabá zranitelná místa, která mohou být zneužita.
 • Včas odhalí nestandardní a podezřelé chování v interní síti.
 • Doporučí vhodné prvky pro řešení kybernetické bezpečnosti.
 • Zavede všechna do té doby známá a dostupná protiopatření.
 • Detekované události jsou pravidelně analyzovány a nastavená bezpečnostní opatření jsou podle toho korigována a optimalizována.
 • Součástí je reverzní analýza potenciálních útoků, ProAktivní denní analýza, reakce na aktuální hrozby i řešení havárií.
 • Součástí je také komunikace s NUKIBem (s Úřadem) – zajistí hlášení bezpečnostních incidentů (pro povinné osoby (poskytovatelů regulovaných služeb) v režimu vyšších i nižších povinností.

Služba není určena pouze pro společnosti v kritické infrastruktuře, nebo v dodavatelském řetězci, ale pro všechny, kteří svou ICT síť potřebují zabezpečit proti stále se zvyšujícímu počtu napadení a útoků hackerů. Cílem je zachytit bezpečnostní událost včas a předejít bezpečnostnímu incidentu.

Zapadá do koncepce opatření, která budou požadována dle připravovaného Zákona o kybernetické bezpečnosti, s jehož platností se uvažuje od října roku 2024. Vyhovuje požadavkům Evropské směrnice NIS2. Pokud spadáte do množiny povinných osob dle návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, tato služba je přesně pro vás.

Služba má charakter PREVENCE před kybernetickým útokem, která je jako ochrana před napadením, spolu s dodržováním pravidel, to nejúčinnější.

Tuto službu jsme postavili na produktech:

 • PRTG Network Monitor německého výrobce Paessler, pro jeho široké možnosti, intuitivní ovládání a dobrou technickou podporu. Používáme jej více než 20 let a za tu dobu jsme nasbírali rozsáhlou množinu zkušeností.
 • FortiAnalyzer od společnosti FORTINET.

Jsme autorizovaným distributorem a
provozujeme certifikované školící centrum

Jsme autorizovaným distributorem a
provozujeme certifikované školící centrum

VYZKOUŠEJTE

Nabízíme Proof of Concept – za akceptovatelnou částku na dobu 1 měsíce tuto službu nasadíme a získáte nejen konkrétní představu o tom, co obsahuje, ale také reálné povědomí o provozu vaší sítě, informace o tom, jestli jste již v minulosti čelili pokusům o napadení, jaký byl vzorec útoku a doporučení na bezpečnostní protiopatření.

 • Uděláte to nejlepší pro ochranu vašich firemních aktiv
 • Předejdete výpadku provozu společnosti
 • Vyhnete se finančním ztrátám (možná krádež peněz z bankovních účtů nebo zaplacení výkupného)
 • Stanete se důvěryhodnější společností, předejdete právním následkům
 • Z analýzy nebo bezpečnostního auditu vyplyne doporučení pro optimální řešení kyberbezpečnosti.

IT AWACS SOLUTION je držitelem certifikace dle ISO 27001, máme zkušenosti s procesy ochrany informací a dat.

A jaká pravidla je nutné nastavit a dodržovat?

Poradíme vám.