Proč je důležité

zabezpečit a kontrolovat i vnitřní provoz?

V dynamickém prostředí kybernetické bezpečnosti je zásadní mít robustní systémy pro detekci a prevenci neoprávněného přístupu a potenciálních hrozeb. Naše služba Security dohled IT využívá pokročilou technologii k monitorování síťového provozu. Během posledních 30 dnů jsme analyzovali přes 587 milionů spojení, což vedlo k důležitým zjištěním a opatřením na ochranu naší sítě.

Správně zvolené bezpečnostní nástroje pečlivě sledovaly a filtrovaly síťový provoz,
díky tomu jsme detekovali 89 incidentů, které byly okamžitě řešeny naším bezpečnostním týmem.

Analýza provozu a přehled bezpečnostních incidentů

Typ provozuPočet spojeníStav (povoleno/blokováno)
Interní síť (segmentace):207,98 M86% / 14%
Z internetu do interní sítě:11,5 M76% / 24%
Z interní sítě do internetu:131,6 M77% / 23%
Ostatní provoz (DMZ):235,8 M61% / 39%

Z dat vyplývá, že v interní síti je při správné segmentaci realizováno více spojení, než je pouhý přístup do internetu a z internetu. Vysoký počet povolených spojení v rámci interní sítě (86 %) ukazuje, že většina interní komunikace je považována za bezpečnou. Přesto je nutné pečlivě monitorovat i interní provoz, aby se zabránilo možnému šíření hrozeb v rámci firemní sítě.

IT AWACS SOLUTION dodržuje nejvyšší standardy bezpečnosti firemní sítě.

  • Důležitý je proaktivní přístup k monitorování, analýze a včasná reakce na potenciální bezpečnostní hrozby.
  • Pokročilé detekční činnosti a správně nastavená pravidla zajišťují, že je povolen pouze legitimní provoz, zatímco jakákoli podezřelá aktivita je okamžitě vyšetřována a případně zablokována.

Pro více informací o našich bezpečnostních službách Kontaktujte nás.