Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost není stav, ale proces

Pro firmy, které se stanou povinnými osobami dle nového kybernetického zákona a potřebují svou IT infrastrukturu zabezpečit a dodržet zákonem dané povinnosti – a nejen pro ty, nabízíme, že se kompletně postaráme o správné a dostatečné vyřešení této situace.

Proč začít řešit kybernetickou bezpečnost včas?

 • Bezpečnostní hrozby se nevyhýbají žádnému odvětví.
 • Útoky jsou sofistikovanější a častější.
 • Výpadek v provozu firmy vždy představuje finanční ztrátu.
 • Náprava vyžaduje zbytečné finanční i personální zdroje (náklady).

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, vycházející z Evropské směrnice NIS2 zatím nebyl schválen, jeho podoba a požadavky jsou však již z velké části určeny. I přesto, že po jeho vydání bude následovat přechodné období, na změny legislativy je potřeba reagovat co nejdříve.

Posílit kybernetickou bezpečnost je vhodné v každém případě, bez ohledu na předpisy a zákony – už jen pro samotný fakt ochránění svých informací, svých finančních prostředků, svého podnikání.

Pro snížení zranitelnosti není potřeba velkých investic a nahrazení původní technologie jinou, ani přijímat nové pracovníky.

Vyřešíme technickou stránku požadavků za vás

Spolupracujte s námi a

 • zvýšíte ochranu dat a snížíte možnost jejich zneužití,
 • zamezíte přístup k citlivým informacím – od osobních informací po finanční údaje,
 • zvýšíte svou kredibilitu, získáte výhodu před konkurencí, předejdete právním následkům,
 • zajistíte ochranu aktiv společnosti, dostupnost, důvěrnost a integritu vašich dat,
 • zajistíte splnění části organizačních i technických požadavků, dle návrhu nového ZoKB.
Nabízíme tyto služby

Služba je základním nástrojem pro přehled o provozu a predikci chování firemní infrastruktury.
více…

Služba FA Security and Log Management Service (FASMS)
více…

Jak začít? Ozvěte se nám a budeme může postupovat následovně:

 • Konzultace – bezplatná.
 • Analýza bezpečnosti vaší sítě a dalších systémů.
 • Posouzení odolnosti vůči napadení.
 • Návrh odpovídajících bezpečnostních prvků, procesních a technických opatření zabraňujících kybernetickým hrozbám.
 • Nasazení, zaimplementování a nastavení procesu trvalého dohledu a správy.

Neexistuje cennější věc v IT infrastruktuře společnosti, než jsou firemní data

Doporučíme a dodáme vám bezpečnostní technologie, hardwarové, softwarové prvky, posilující vaši odolnost proti kybernetickým útokům. Firewally, víceúrovňové antiviry, obranu proti ransomware a spamu a další řešení a služby tak, abychom maximálně zabránili úniku, poškození nebo zneužití vašich dat.

Po jejich implementaci dohlížíme na správnou konfiguraci jednotlivých prvků, která zajistí nejvyšší stupeň zabezpečení a předchází bezpečnostním rizikům.

Nabízíme řešení na bezpečnostních technologiích předních světových výrobců.

Kybernetická bezpečnost není stav, ale proces. A umíme ji zajistit.

Reference

Potřebovali jsme zajistit spolehlivou a kvalitní IT infrastrukturu, avšak bez nutnosti zřizovat vlastní IT oddělení. Mít vlastní certifikované odborníky by bylo ekonomicky náročně a ani bychom je plně nevytížili. Outsourcing IT služeb pro nás byla jednoznačná volba. Nemusíme se obávat, že by nefunkční infrastruktura nebo její výpadek zkomplikovala činnost firmy.

Za dobu spolupráce se nám nestalo, že by v naší IT infrastruktuře došlo k nečekané události, která by ohrozila nebo zkomplikovala činnost firmy. Jakýkoli výpadek, byť třeba jen i v řádu hodin, by pro nás představoval zbytečnou ekonomickou ztrátu a toho jsme se chtěli vyvarovat.

Ing. Jaromír Korábečný, jednatel, Moulds and Tools Technic s.r.o., Valašské Meziříčí

Rádi byste si ověřili, jak odolná je vaše síť proti útoku hackerů?

Stalo se, že vaše firemní data byla napadena? Potřebujete zabezpečit proti kybernetickým útokům?